Himnimiz

SƏN BİZİM ANAMIZ, CANIMIZ
BİZ SƏNƏ BORCLUYUQ HAMIMIZ
SƏNİNLƏ AÇILAR SABAHLAR
ZƏKALAR, ZƏKALAR, ZƏKALAR!

SƏSİMİZ DÜNYANI DOLANAR
ADIMIZ SƏNİNLƏ UCALAR
QƏLBİMİZ NURUNDAN OD ALAR
ZƏKALAR, ZƏKALAR, ZƏKALAR!

SƏN ÜLVİ, SƏN İSTİ BİR QUCAQ
ZİYASI NUR SAÇAN BİR OCAQ
HƏLƏ ÇOX ZƏFƏRLƏR ÇALACAQ
ZƏKALAR, ZƏKALAR, ZƏKALAR!

 

SÖZLƏRİ: NƏRGİZ İDAYƏTOVA (liseyin kitabxana müdiri)
MUSİQİ: SEVİNC NƏCƏFOVA (musiqi müəlimi)