Monitorinqlərin nəticələri müzakirə edildi

Bakı şəhəri üzrə  Təhsili  idarəsi tərəfindən göndərilmiş diaqnostik qiymətləndirmələr  liseyin II-X sinif şagirdləri  arasında keçirildi. Qiymətlənidrmələrin nəticələri müəllimlər tərəfindən təhlil edilmiş və şagirdlərin təlim nəticələrinin yüksəldilməsi istiqamətində müvafiq tədbirlər planlaşdırılmışdır. Diaqnostik qiymətləndirmələrin keçirilməsinin məqsədi şagirdlərdə təlim nəticələinin yüksəldilməsi istiqamətində düzgün strategiyanın müəyyənləşdirilməsidir.