İngilis dilində təqdimatlar

Bu təqdimatda Azərbaycan və İngilis ədəbiyyatının iki görkəmli ədibinin əsərlərinin oxşar və fərqli cəhətlərindən bəhs olunur.
love