Divar qəzeti müsabiqəsi

287 nömrəli Zəkalar liseyində Nəsimin 650 illiyinə həsr olunmuş tədbirlər çərçivəsində divar qəzeti müsabiqəsi təşkil edildi. Liseyin şagirdləri  Nəsimi yaradıcılığına aid divar qəzetləri və təqdimatlar hazırladılar.  Şagirdlərin hazırladığı maraqlı divar qəzetləri, əl işləri mükafatlandırıldı və “Məndə sığar iki  cahan”  adlı tədbirdə nümayiş etdirildi.