2014- 2015-ci dərs ilinin buraxılış imtahanlarının göstəriciləri

2015-ci ilin abitiriyentərinin qəbul faizi:
11-cilərin qəbul faizi

 

 

 

Ümumi orta təhsil səviyyəsi üçün buraxılış imtahanının göstəriciləri:

Ana dili

Məzunlar Göstəricilər (düzgün cavabların faizi və reytinq)
2012 2013 2014 2015
oğlanlar 61.98
1.713
70.00
1.940
68.30
1.774
73.40
1.854
qızlar 68.83
1.594
75.87
1.710
78.31
1.665
79.33
1.621
bütövlükdə 64.76
1.644
72.87
1.827
72.57
1.710
76.10
1.734

Riyaziyyat

Məzunlar Göstəricilər (düzgün cavabların faizi və reytinq)
2012 2013 2014 2015
oğlanlar 65.68
1.926
78.94
1.913
79.15
1.917
71.94
1.704
qızlar 66.40
1.837
75.40
1.698
75.35
1.681
69.25
1.505
bütövlükdə 65.97
1.883
77.21
1.808
77.53
1.806
70.72
1.609

Ana dili

Qiymətlər Müvafiq qiymət alan məzunların faizi və reytinqi
2012 2013 2014 2015
“5” 29.67
4.313
44.19
4.840
46.07
4.754
51.14
4.349
“4” və “5” 72.53
2.572
80.23
3.124
82.02
2.914
84.09
2.764
“3”, “4” və “5” 100.00
1.037
100.00
1.503
98.88
1.337
100.00
1.337

Riyaziyyat

Qiymətlər Müvafiq qiymət alan məzunların faizi və reytinqi
2012 2013 2014 2015
“5” 38.46
4.868
59.30
4.370
67.42
4.745
46.59
3.551
“4” və “5” 78.02
3.503
83.72
2.714
93.26
2.933
80.68
2.416
“3”, “4” və “5” 100.00
1.061
100.00
1.431
100.00
1.428
96.59
1.321

Tam orta təhsil pilləsi üçün buraxılış imtahanı göstəriciləri:

Ana dili

Məzunlar Göstəricilər (düzgün cavabların faizi və reytinq)
2012 2013 2014 2015
oğlanlar 78.79
1.649
76.57
1.643
80.94
1.612
77.96
1.648
qızlar 85.56
1.533
79.03
1.423
82.67
1.369
82.08
1.417
bütövlükdə 81.83
1.594
77.59
1.537
81.61
1.493
80.05
1.543

Riyaziyyat

Məzunlar Göstəricilər (düzgün cavabların faizi və reytinq)
2012 2013 2014 2015
oğlanlar 81.11
1.726
80.78
1.617
83.08
1.611
85.91
1.724
qızlar 81.60
1.686
78.33
1.493
77.33
1.410
81.25
1.509
bütövlükdə 81.33
1.708
79.77
1.563
80.83
1.525
83.54
1.619

Ana dili

Qiymətlər Müvafiq qiymət alan məzunların faizi və reytinqi
2012 2013 2014 2015
“5” 58.33
3.868
41.38
2.898
50.00
2.539
44.44
2.614
“4” və “5” 90.00
2.134
77.59
2.009
85.94
1.911
92.06
2.223
“3”, “4” və “5” 100.00
1.049
100.00
1.269
100.00
1.217
100.00
1.267

Riyaziyyat

Qiymətlər Müvafiq qiymət alan məzunların faizi və reytinqi
2012 2013 2014 2015
“5” 53.33
4.336
53.45
3.696
57.81
3.138
61.90
3.605
“4” və “5” 91.67
2.231
89.66
2.016
90.62
1.892
92.06
2.009
“3”, “4” və “5” 100.00
1.083
100.00
1.250
98.44
1.227
100.00
1.275