2011-2012 ci il yüksək balla qəbul olan sagirdlərimiz

Adı, atsının adı və soyadı

Sinif

Bal

Daxil olduğu yer

1 Əliyeva Kəmalə Kamal q.

A

687

Bakı Dövlət Universiteti , “Riyaziyyat” fakultəsi
2 İbrahimov Nicat İlrəvan o.

D

685

Qafqaz Universiteti, “Kimya mühəndisliyi” fakultəsi
3 Əliyeva Türkan Rizvan q.

D

668

Azərbaycan Dövlət Tibb Universiteti, “Müalicə işi” fakultəsi
4 Musayeva Gülüstan Barat q.

D

667

Azərbaycan Dövlət Tibb Universiteti, “Müalicə işi” fakultəsi
5 Kərimov Nazim Fazil o.

D

642

Bakı Ali Neft Məktəbi, “Neft –qaz mühəndisliyi” fakultəsi
6 Qafarova Arzu Qadir qızı

D

641

Bakı Ali Neft Məktəbi, “Neft –qaz mühəndisliyi” fakultəsi
7 Mirzəyeva Nərminə Tahir q.

A

624

Azərbaycan Dövlət Tibb Universiteti, “Müalicə işi” fakultəsi
8 Yolçiyeva Simuzər Mehman q.

D

621

Bakı Ali Məktəbi – Kimya mühəndisliyi fakultəsi
9 Hüseynov Orxan Aris o.

A

619

Bakı Dövlət Universiteti – “Beynəlxalq münasibətlər”
10 İbadova Afət Azad q.

A

601

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, “Maliyyə” fakultəsi