Respublika Bilik Olimpiadasında Müvəffəqiyyətlə iştirak

HƏR İL OLDUĞU KİMİ BU TƏRDRİS İLİNDƏ DƏ LİSEYİMİZİN ŞAGİRDLƏRİ RESPUBLİKA BİLİK OLİMPİADASİNDA MÜVƏFFƏQİYYƏTLƏ İŞTİRAK EDİRLƏR. Belə ki 33 nəfər şagirdimiz olimpiadanin şəhər turuna vəsiqə qazanıb.

Son illərdə olimpiadada əldə etdiyimiz uğurlar:

Şagirdin soyadı, adı

Fənlər

Yer

İllər

Müəllim soyadı,  adı

İsmayılov Özal

Tarix

IV

2008

Səmədov Abbasağa

Şabəddinli Nicat

Azərb. dili və ədəb

II

2009

Bilalova  Sahilə

Muxtarlı Aqil Fərrux

Kimya

IV

2009

Muxtarov Fərrux

Hacınskaya  Ziba

Azərb. dili və ədəb

III

2009

Həsənova  Tərlan

Əlimərdanov Elnur 

Riyaziyyat

IV

2009

Məmmədov Sabir

İbrahimov Cəlal

Kimya

IV

2009

Muxtarov Fərrux

Hacılı Fərid  Çingiz

Tarix

III

2010

Yaqubov İsgəndər

Musayeva Gülüstan

Kimya

IV

2010

Muxtarov Fərrux

Kərimli  Əli Mahir

Azərb. dili və ədəbiyyatı

II

2010

Əliyeva  Könül

Məmmədov Şahlar Şahmar

riyaziyyat

IV

2011

İmanov Rafil

Əliyev Əli Rəhbər

riyaziyyat

IV

2011

İmanov Rafil

Əliyeva Türkan Rizvan

Biologiya

IV

2011

Məmmədova Ellada

İsmayılzadə İlqar 

Fizika

III

2011

Məmmədov  Şamxal

Əlizadə Gövhər

Azərb. dili və ədəb.

IV

2011

Həsənova  Tərlan

Kərimli Əli

Ədəbiyyat

II

2011

İsgəndərova  Günay

Babazadə Amil

Riyaziyyat

III

2011

İmanov Rafil

İbrahimov Cəlal

Kimya

IV

2011

Şirinov Fərrux

İbrahimov Nicat İlrəvan  

Riyaziyyat

IV

2012

Imanov Rafil