2005/2006-ci tədris ili

İdayətova İlhamə Şirinov Qismət
Azərbaycan Respublikası Prezidenti Yanında İdarəçilik Akademiyası Bakı Dövlət Universiteti
Dövlət və Bələdiyyə İdarə olunması Tətbiqi Riyaziyyat
670 BAL 604 BAL
Hacılı Ziya
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
Maliyyə Kredit
600 BAL