2004/2005-ci tədris ili

Heydərova Ülkər   Şeyxzadə Rasim
Azərbaycan Tibb Universiteti   Azərbaycan Respublikası Prezidenti Yanında İdarəçilik
Akademiyası
Müalicə işi   Dövlət və Bələdiyyə İdarə Olunması
670 BAL   673 BAL
Əliyev Şəhriyar   Xəlilzadə Tural
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti   Azərbaycan Dövlət Tibb Universiteti
Mühasibat Uçotu və Audit   Müalicə işi
643 BAL   644 BAL
İdayətova Səbinə   Qarayeva Aysel İsmail Q
Azərbaycan Dövlət Dillər
Universiteti
  Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
Menecment   Ümumi İqtisadiyyat
610 BAL   627 BAL
Haciyev Musa Rzaqulu O  
Moskva Dövlət Universiteti  
İqtisadi Nəzəriyyə  
609 BAL