1997/1998-ci tədris ili

Qədimova Ülviyyə Sevdimalıyeva Sevinc
Azərbaycan Dövlət TibbUniversiteti Azərbaycan Dövlət Tibb Universiteti
 Müalicə işi Müalicə işi
615 BAL 640 BAL